Uzávierka: 10. júl 2018
Maximálna výška grantu: 1 200 eur

V Centre pre filantropiu veria, že budovanie zdravých komunít je najlepším nástrojom postupnej zmeny. Preto otvorili grantový program  “Tu sa nám páči, tu chceme žiť”.

Základnou ideou programu je rozvoj komunitného života a účasť ľudí, ktorí v danej lokalite bývajú alebo pracujú.

Dôležitá je ich ochota pomôcť pri premene verejného priestranstva svojou dobrovoľníckou prácou, materiálnou pomocou, myšlienkami, či nápadmi.

Mimovládne organizácie, kultúrne inštitúcie, samosprávy miest a obcí a neformálne skupiny občanov použijú pre prihlasovanie svojich projektov nasledovný formulár, deadline pre ich registráciu je 10. júl 2018.

Podrobnosti o programe nájdeš TU, alebo v odkaze.

Zdroj: CPF