Uzávierka: 10. február 2019
Maximálna výška grantu: 2 500 eur

Program “Tu žijeme a pomáhame” podporí komunitné iniciatívy zamerané na vzdelávanie, ochranu životného prostredia, podporu zdravia , športové a kultúrne podujatia a dobrovoľníctvo, pričom v centre pozornostit týchto aktivít by mali byť deti a mládež.

Primárnou cieľovou skupinou programu sú deti a mládež vo veku 0 – 15 rokov a jeho cieľom je:

  • podporiť verejne prospešné a zmysluplné činnosti pre aktívne trávenie času
    detí a mládeže na východnom Slovensku
  • podporiť aktivity, ktoré vytvárajú príležitosti pre deti a mladých ľudí znevýhodnených
    zdravotne či sociálne
  • motivovať ľudí k dobrovoľníctvu a angažovanosti v mieste, kde žijú
  • a iné

Mimovládne neziskové organizácie so sídlom na východnom Slovensku (Košický a Prešovský samosprávny kraj) použijú na prihlasovanie svojich projektov elektronický formulár, deadline pre ich registráciu je 10. február 2019. Podrobnosti nájdeš TU, alebo v odkaze.

Zdroj: Karpatská nadácia