Uzávierka: 6. február 2020
Maximálna výška grantu: 3 000 eur

Grantový program TU ŽIJEME A POMÁHAME” sa sústredí na komunitné iniciatívy zamerané na ochranu životného prostredia, environmentálne vzdelávanie a dobrovoľnícke aktivity, ktoré majú za cieľ zlepšiť prostredie, kde ľudia žijú a trávia svoj voľný čas.

K jeho cieľom patrí:

  • podporiť verejne prospešné a zmysluplné činnosti zamerané na zlepšenie životného prostredia
  • podporiť aktivity, ktoré povedú k ochrane prírody a životného prostredia.
  • motivovať, deti, mládež a dospelých k dobrovoľníctvu a angažovanosti v mieste, kde žijú

Občianske združenia, neziskové organizácie a nadácie z Prešovského a Košického kraja použijú na prihlasovanie svojich projektov formulár, deadline pre ich registráciu je 6. február 2020.

Všetky potrebné informácie o programe nájdeš TU, alebo v odkaze.

Zdroj: Karpatská nadácia