Uzávierka: 29. január 2018
Maximálna výška grantu: 2 500 eur

Grantový program “TU ŽIJEME A POMÁHAME” je administrovaný Karpatskou nadáciou a jeho zámerom je podporiť komunitné iniciatívy, ktorých cieľom je vzdelávanie, ochrana životného prostredia, podpora zdravia a zdraviu prospešných aktivít, dobrovoľníctvo a aktivizácia ľudí v komunite.

Je určený pre mimovládne neziskové organizácie pôsobiace na území Prešovského a Košického samosprávneho kraja.

Ciele programu:

  • podpora verejno prospešných aktivít slúžiacich na zlepšenie života ľudí na východnom Slovensku
  • motivácia ľudí k dobrovoľníctvu a angažovanosti v mieste svojho bydliska
  • vytváranie príležitostí pre realizáciu kreatívnych a inovatívnych nápadov

Na registráciu projektov slúži elektronický formulár, deadline pre ich prihlasovanie je 29. január 2018.

Podrobnosti sú TU.

Zdroj: Karpatská nadácia