Uzávierka: 23. jún 2017
Maximálna výška grantu: 4 000 eur

Nadácia Slovenského olympijského výboru podporí prostredníctvom nového grantového programu UKÁŽ SA! mladých talentovaných športovcov, ktorí vynikajú v niektorom športe, nachádzajú sa v nepriaznivej sociálnej situácií, alebo potrebujú finančnú podporu na rozvoj svojej športovej kariéry.

Podmienky:

  • vek športovca 12 – 18 rokov
  • žiadosti predložia mladí športovci prostredníctvom svojich zákonných zástupcov
  • o finančný príspevok môžu požiadať aj tréneri, školy, kluby, zväzy, alebo ďalšie subjekty športového hnutia
  • súčasťou žiadosti bude aj motivačné max. 2 min. video

Žiadosti je nutné podávať najneskôr do 23. júna 2017. Na ich prihlasovanie slúži online formulár.

Všetky ostatné podrobnosti o grantovej výzve sú tu.

Zdroj: Nadácia Slovenského olympijského výboru