Uzávierka: 28. február 2017
Maximálna výška grantu: 2 000 eur

V grantovom programe Viac dizajnu podporí Nadácia Tatra banky
už po piatykrát tvorivé aktivity v oblasti dizajnu.

Hlavným zámerom programu je podporiť tvorbu mladých dizajnérov, mimovládnych organizácií a škôl venujúcich sa dizajnu.

Podporené budú projekty:

  • vizionárske
  • kreatívne
  • projekty v oblasti experimentálneho dizajnu

Projekt je nutné prihlásiť elektronicky prostredníctvom formuláru.

Podrobnosti o grantovom programe sú tu.

Zdroj: Nadácia Tatra banky