Uzávierka: 30.09.2016
Maximálna výška grantu: 3000 eur

Nadácia Tatra banky otvára už po piatykrát svoj grantový program na podporu tvorby študentov s umeleckým zameraním a umelcov, ktorí s týmito študentami spolupracujú na tvorivých projektoch.
To, čím je pre vedca výskum, je pre umelcov tvorba, aktívna práca na autorských úlohách a projektoch. Chceme, aby boli študenti čoraz častejšie súčasťou tvorivých procesov už skúsených umelcov“.
V programe budu podporené:
  • aktívne skupiny zložené z učiteľov, študentov a slobodných umelcov
  • účasť študentov umeleckých smerov na tvorbe renomovaných umelcov

Žiadosti je potrebné predkladať prostredníctvom elektronického formuláru.

Podrobné info a podmienky udelenia grantu si prečítaj tu.