Uzávierka: 26. jún 2017
Maximálna výška grantu: 1 300 eur

“Chceš zmeniť detské ihrisko vo vašej komunite, rozvíjať športové aktivity pre deti v škôlke, skrášliť verejné priestranstvá v tvojom susedstve alebo uskutočniť iné dobré projekty?”

Nadácia Tesco vyhlásila tretiu edíciu grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame“, ktorej cieľom je podporiť projekty zamerané na zlepšenie prostredia v bezprostrednom okolí žiadateľov.

Územie Slovenska bude rozdelené na 77 regiónov, v rámci ktorých bude na základe výsledkov hlasovania verejnosti podporený rozvoj lokálnych verejnoprospešných projektov. K podporovaným oblastiam programu patrí:

  • podpora komunít a komunitných aktivít
  • vzdelanie detí a mladých ľudí, získavanie zručností mladých ľudí a študentov
  • zdravie a podpora zdravého životného štýlu

Na prihlasovanie projektov slúži elektronický formulár, deadline je 26. jún 2017.

Všetky potrebné informácie o programe sa nachádzajú v odkaze.

Zdroj: Nadácia Pontis