Uzávierka: 29. marec 2018
Maximálna výška grantu: 1 300 eur

“Šťastné príbehy sa nenapíšu samé! – Chcete zmeniť detské ihrisko vo vašej komunite, rozvíjať športové aktivity pre deti v škôlke, skrášliť verejné priestranstvá vo vašom susedstve alebo uskutočniť iné dobré projekty?”

Hlavným cieľom štvrtej edície grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáhame je podporiť projekty zamerané na zlepšenie prostredia v bezprostrednom okolí žiadateľov.

Územie Slovenska je v nej rozdelené na 77 regiónov, v rámci ktorých bude na základe výsledkov hlasovania verejnosti podporený rozvoj lokálnych verejnoprospešných projektov.

Program sa sústredí na oblasť:

  • podpory komunít a komunitných aktivít
  • vzdelania detí a mladých ľudí a získavania zručností mladých ľudí a študentov
  • zdravia a podpory zdravého životného štýlu

Na prihlasovanie projektov slúži elektronický formulárdeadline je 29. marec 2018.

Všetky potrebné informácie o programe sú TU.

Zdroj: Tesco