Uzávierka: 5. máj 2019
Maximálna výška grantu: 1 300 eur

” Chceš zmeniť detské ihrisko vo vašej komunite, rozvíjať športové
aktivity pre deti v škôlke, skrášliť verejné priestranstvá v tvojom susedstve alebo uskutočniť iné dobré projekty v miestnej komunite?”

Nadačný fond Tesco v Nadácii Pontis vyhlasuje šiestu edíciu grantového programu – „Vy rozhodujete, my pomáhame“, ktorého cieľom je podpora projektov zameraných na zlepšenie prostredia v okolí žiadateľov.

Územie Slovenska je v nej rozdelené na 77 regiónov, v rámci ktorých bude na základe výsledkov hlasovania verejnosti podporený rozvoj lokálnych verejnoprospešných projektov.

Program sa sústredí na oblasť:

  • podpory komunít a komunitných aktivít
  • vzdelania detí a mladých ľudí a získavania zručností mladých ľudí a študentov
  • zdravia a podpory zdravého životného štýlu

Na registráciu projektov slúži elektronický formulárdeadline pre ich prihlasovanie je 5. máj 2019.

Všetky potrebné informácie o programe sú TU.

Zdroj: Tesco