Uzávierka: 28. január 2017
Maximálna výška grantu: 1300 eur

Celkovo 77 lokálnych projektov bude podporených počas druhého ročníka grantového programu “Vy rozhodujete, my pomáhame” Nadácie Tesco, prerozdelená bude suma 100 000 Eur.

Hlavným cieľom programu je podpora projektov zameraných na zlepšenie prostredia v okolí žiadateľov. O víťazovi rozhodnú zákazníci obchodnej siete, ktorí budú hlasovať vo vybraných prevádzkach a vyberú organizácie, ktoré získajú grant vo výške 1 300 Eur.

Projekty musia byť zamerané na nasledovné oblasti:

  • podpora komunít a komunitných aktivít
  • vzdelávanie detí a mladých ľudí, získavanie zručností mladých ľudí a študentov
  • zdravie a podpora zdravého životného štýlu

Projekty je potrebné podávať najneskôr do 28. januára 2017 v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického formulára.

Všetky podrobnosti o grantovom programe si pozri v odkaze.

Zdroj: Nadácia Pontis