Uzávierka: 2. jún 2017
Maximálna výška grantu: 2 000 eur

Prostredníctvom grantového programu „Vzdelanie = budúcnosť“ podporí Nadácia Volskwagen Slovakia projekty, ktorých zámerom je skvalitnenie vzdelávania detí v náhradnej starostlivosti (v detských domovoch, či profesionálnych rodinách). Zvýši tak ich šancu na lepšiu realizáciu sa v modernej spoločnosti a reálnom živote.

Cieľmi programu je podporiť:

  • interaktívne a inovatívne formy vzdelávania pre deti z detských domovov, predovšetkým v oblastiach dopravnej výchovy, techniky a nemeckého jazyka
  • spoluprácu s dobrovoľníkmi a komunitami
  • edukačné inovatívne projekty zamerané na rozvoj vlastnej individuality detí z detských domovov, ich zručností a lepšiu sebarealizáciu v reálnom živote
  • dlhodobé projekty zamerané na zlepšovanie prístupu k najmodernejším poznatkom a metódam vzdelávania

Detské domovy na Slovensku, vrátane profesionálnych rodín a organizácie spolupracujúce s deťmi v náhradnej starostlivosti tak môžu prihlasovať svoje projekty prostredníctvom online formuláru najneskôr do 2. júna 2017.

Všetky potrebné informácie nájdeš v odkaze.

Zdroj: Nadácia Volkswagen Slovakia