Uzávierka: 30. september 2019
Maximálna výška grantu: 9 000 eur

Aj v roku 2019 otvára Nadácia Volkswagen Slovakia otvára grantový program “Vzdelaním k integrácii”, ktorého ambíciou je podpora procesu vzdelávania a integrácie zdravotne znevýhodnených.

Cieľom programu je podpora:

  • výchovno-vzdelávacích procesov integráciou imobilných žiakov
  • rozvoja individuálnych schopností a sociálnych zručností imobilných žiakov
  • aktivizácie telesne postihnutých žiakov

Základné a stredné školy použijú na prihlasovanie svojich projektov nasledovný formulár, deadline pre ich registráciu je 30. september 2019.

Všetky potrebné informácie o programe nájdeš TU, alebo v odkaze.

Zdroj: Nadácia Volkswagen Slovakia