Uzávierka: 15. február 2019
Maximálna výška grantu: 1 500 eur

Cieľom grantového programu “Zamestnanecké granty” je podporiť verejnoprospešné projekty, ktoré majú potenciál pretvárať prostredie, spríjemňovať život a riešiť lokálne otázky v komunitách po celom Slovensku. Základným predpokladom je pritom účasť jednotlivca či viacerých zamestnancov zo skupiny VÚB na spoločnej práci.

Aj v roku 2019 sa zameria na nápady smerujúce k zveľaďovaniu a revitalizácii miestnych lokalít, ekologické iniciatívy v mestách a obciach, ale aj inovatívne projekty, ktoré šíria osvetu, kultúru, tradície a myšlienku dobrých vzťahov v komunitách.

Mimovládne organizácie, školy, centrá voľného času či miestne samosprávy sa môžu uchádzať o podporu pre svoje regionálne komunitné projekty prostredníctvom formuláru, deadline pre ich prihlasovanie je 15. február 2019.

Podrobnejšie informácie sa nachádzajú TU.

Zdroj: Nadácia VUB