Uzávierka: 13. január 2020
Maximálna výška grantu: 5 000 eur

SLOVNAFT a Nadácia Ekopolis vyhlásili v poradí už 14. ročník grantového programu Zelené oázy, prostredníctvom ktorého sa snažia reagovať na aktuálne výzvy v oblasti životného prostredia.

Cieľom programu je podporiť aktívnych občanov pri vytváraní, obnove alebo oživení ekologicky hodnotných lokalít a trás a preto sa sústredí na podporu ich spolupráce a partnerstiev na lokálnej úrovni.

Témou tohto ročníka je Vytváranie alebo rozširovanie menších zelených plôch v zastavanom území miest a obcí .

Na prihlasovanie projektov slúži nasledovný formulár, deadline pre ich registráciu je 13. január 2020.

Podrobnejšie informácie o programe nájdeš TU, alebo v odkaze.

Zdroj: Nadácia Ekopolis