Uzávierka: 3. máj 2019
Maximálna výška grantu: 2 500 eur

V Nadácii EPH považujú podporu vzdelávania za významnú investíciu do budúcnosti a zároveň veria, že vzdelanie a skúsenosti hýbu  svetom smerom k lepšiemu.

Preto je cieľom ich grantového programu “Zúčastniť sa”umožniť aktívnym a ambicióznym žiakom a študentom zapojiť sa do školských či mimoškolských aktivít a podporiť ich ďalší rozvoj prostredníctvom pokrytia časti nákladov spojených s účasťou na domácich a medzinárodných súťažiach.

Základné a stredné školy amimovládne organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania použijú na registráciu svojich projektov formulár , deadline pre ich registráciu je 3. máj 2019.

Všetky potrebné informácie o programe nájdeš TU.

Zdroj: Nadácia EPH