Dokedy: 27. september 2017
Kde: Bratislava
Kedy: nástup - október 2017

Snahou Centra pre filantropiu je spájať tých, ktorí chcú darovať svoje zdroje s tými, ktorí pomoc potrebujú a takýmto spôsobom prispievať  k rozvoju a kultivácii darcovstva na Slovensku. 

Momentálne sa v organizácii hľadá vhodný človek na obsadenie pracovnej pozície junior koordinátorky/koordinátora.

Náplň práce:

  • komunikácia so žiadateľmi a príjemcami grantov, organizačné, zmluvné a administratívne
    zabezpečenie grantových programov
  • monitoring podporených a realizovaných verejnoprospešných aktivít
  • komunikácia so žiadateľmi a príjemcami podpory, organizačné zmluvné a administratívne zabezpečenie podporených žiadateľov

Požaduje sa pokročilé ovládanie MS Word a Excel, záujem o neziskový sektor a verejnoprospešné projekty, pracovitosť, vysoké pracovné nasadenie, nadšenie pre dobrú vec, predchádzajúca skúsenosť v dobrovoľníckej práci je výhodou.

Ide o pracovný pomer na plný pracovný úväzok. Miestom výkonu práce je Bratislava, s nástupom od októbra 2017.

Motivačný list a životopis posielaj najneskôr do 27. septembra 2017 na thullnerova@changenet.sk. Podrobnosti o pracovnej pozícii sú v odkaze.

Zdroj: Centrum pre filantropiu