Dokedy: 10. august 2017
Kde: Bratislava
Kedy: august 2017 - august 2018

Slovak Governnance Institute je mimovládna organizácia, ktorej cieľom je “demokratická, otvorená a kvalitne spravovaná spoločnosť založená na spolupráci a sebareflexii, umožňujúca slobodné napĺňanie potenciálu každého človeka.”

V súčastnosti sa v nej ešte stále hľadá správny človek na pracovnú pozíciu projektového manažéra alebo manažérky.

Náplň práce:

  • koordinácia projektových aktivít
  • komunikácia medzi jednotlivými výskumníčkami/výskumníkmi a ďalšími inštitúciami zapojenými do projektu
  • organizovanie pracovných stretnutí
  • sledovanie napĺňania projektových úloh
  • spolupráca na tvorbe metodológie hodnotenia za účasti ďalších senior výskumníkov a výskumníčok
  • a ďalšie

Požaduje sa VŠ diplom z verejnej politiky, politológie, sociológie, ekonómie alebo príbuzných odborov, výborná znalosť anglického a slovenského jazyk, odborný záujem o tému sociálnej inklúzie, osobitne v oblasti vzdelávania, skúsenosti s využívaním kvantitatívnych a kvalitatívnych výskumných metód a analýzou verejných politík, počítačové zručnosti MS Excel – stredne pokročilý, MS Word – pokročilý, výborné komunikačné a organizačné zručnosti, a iné.

Ide o pracovný pomer na zhruba 30 hodín mesačne, miestom výkonu práce je Bratislava.

Deadline pre uchádzačov je 10. august 2017, svoje životopisy posielaj na  kovacova@governance.sk  so subjektom emailu „Pozícia – socialna inkluzia“.

Detaily o pracovnej ponuke sa nachádzajú tu.

Zdroj: Slovak Governance Institute