Kde: Slovensko
Dokedy: čím skôr
Kedy: kedykoľvek

Na svete sa vyhodí obrovské množstvo potravín, do výroby ktorých ide obrovské množstvo energie, pričom stále žijú ľudia, ktorí nemajú čo jesť.

Občianske združenie Free Food sa snaží poukazovať na celosvetový fenoménplytvania potravinami” a zmierňovať jeho negatívne následky.

K zmierneniu tohto problému používajú viaceré spôsoby ako napríklad:

  • zbierka potravín pre nocľaháreň sv. Vincenta de Paul
  • prehľad o tom, čo funguje v zahraničí a čo sa (ne)dá zrealizovať na Slovensku
  • spolupráca s právnikmi a podobnými organizáciami
  • tlak na legislatívnu zmenu – prostredníctvom médií, blogu a petície
  • projekt verejnej chladničky, do ktorej mohol ktokoľvek dávať jedlo a ktokoľvek si ho mohol vziať
  • odber jabĺk nevhodných na predaj v rámci obchodných reťazcov a ich následné využitie
  • mobilná a desktopová aplikácii na zdieľanie jedla
  • projekt bistra, kde sa varia jednoduché jedlá z potravín,ktoré by inak skončili v koši

Ak sa ti ich činnosť páči a chcel by si im pomôcť napíš na info@free-food.sk.

Pomoc by bola potrebná najmä v oblastiach ako je zbieranie podpisov na petíciu, písanie článkov na blog, pomoc s príručkou (vylepšovanie, konzultácie s odborníkmi), paberkovanie, výroba džemov, fundraising, pomoc s eventmi, úprava foodsharing appky a tvorba videa pre sponzorov.

Webová stránka organizácie je tu, pozri si aj facebook.