Dokedy: čím skôr
Kde: Slovensko
Kedy: dohodou

“Hľadajú sa mentori Divých makov, nie si to náhodou Ty?”

Občianske združenie Divé maky pracuje s talentovanými rómskymi deťmi a mládežou zo znevýhodnených prostredí. Úlohou Divých makov je pomôcť  im pri napĺňaní ich túžob a preto sú v organizácii potrební mentori– osoby, ktoré ich budú po tejto ceste sprevádzať. Mentor je terénny pracovník, veľká sestra/veľký brat, ktorý pracuje priamo s Divými makmi. Pravidelne s nimi trávi čas, motivuje ich do ďalšieho štúdia a stojí pri nich v šťastných chvíľach, ale aj v zložitých životných situáciách.

Mentor:
• má na starosti 1–3 Divé maky
• stretáva sa s každým aspoň 1krát mesačne
• je mu denne k dispozícií telefonicky alebo elektronicky
• pravidelne reportuje progres detí a informácie z osobných stretnutí Divým makom
• absolvuje školenia a tréningy, kde môže zvýšiť kvalitu svojej práce a lepšie porozumieť svojmu Divému maku
• dostáva mesačne malú odmenu a preplácajú sa mu náklady
• a to najpodstatnejšie- dokáže svojou prácou zmeniť život Divého maku, usmerniť ho na úspešnú a šťastnú budúcnosť

Mentori sú potrební hlavne pre Košice, Banskú Bystricu, Spišskú Novú Ves, Rimavskú Sobotu, Lučenec a Žiar nad Hronom.

V prípade záujmu stať sa mentorom, pošli  svoj životopis a motivačný list na divemaky@divemaky.sk.

Zdroj: Divé maky, o.z.