Dokedy: 20. december 2019
Kde: Slovensko
Kedy: rok 2020

Poslaním Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo je zlepšovanie kvality vzdelávania modernými nástrojmi v súlade s Európskymi štandardami pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania. Má poskytovať zrkadlo kvality vysokým školám a rozhodovať o udelení príslušných akreditácií v zmysle zákona o kvalite VŠ a nahradiť činnosť doterajšej Akreditačnej komisie.

Ako nezávislá verejnoprávna inštitúcia na základe zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania vyhlásila agentúra výzvu na zápis do zoznamu posudzovateľov.

V rámci výzvy sa hľadá široké spektrum uchádzačov spomedzi učiteľov, vedcov, zamestnávateľov, odborníkov na systémy kvality, študentov i zahraničných odborníkov.

Na prihlasovanie sa záujemcov slúži nasledovný formulár, deadline pre registráciu je 20. december 2019.

Všetky potrebné informácie nájdeš TU, alebo v odkaze.

Zdroj: Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo