Dokedy: čím skôr
Kde: Slovensko
Kedy: začiatok - september 2019

V kolégiu Antona Neuwirtha sú si vedomí, že keď sa ku vzdelávaniu nepristupuje ako k pasívnemu prijímaniu informácii, ale ako k formácii mysle a charakteru cez čítanie primárnych textov, písanie esejí a spoločné diskusie, mladí ľudia objavujú svoj skutočný potenciál – “obrusujú” svoje návyky, reflektujú svoje postoje a odhaľujú zmysluplnú víziu pre svoj život.”

Preto spúšťajú nový vzdelávací program – “Akadémia veľkých diel”, ktorý sa bude od septembra 2019 odohrávať na stredných školách na celom Slovensku. Pozostávať bude z dvoch základných častí – online knižnice a 25 diskusných seminárov.

Program pomôže mladým ľuďom:

  • sústrediť sa
  • kriticky myslieť
  • rozvíjať charakter
  • čítať s porozumením

V súvislosti zo zabezpečením hladkého priebehu programu sa hľadajú stredoškolskí učitelia a učiteľky, ktorí by chceli organizovať semináre na svojich školách pre 7-15 členné skupiny študentov. Učiteľom a učiteľkám, ktorí sa do programu zapoja, ponúka Akadémia bezplatný tréning, metodickú podporu, mentoring, komunitu rovnako motivovaných učiteľov a finančnú odmenu.

3-dňový bezplatný tréning klasického vzdelávania pre učiteľov a učiteľky sa uskutoční v dvoch termínoch:

  • 30. máj – 1. jún 2019 v Dolnom Smokovci
  • 15. – 17. august 2019 v Ivanke pri Dunaji

V prípade záujmu o účasť na tréningu pre učiteľov je nutná registrácia. Všetky potrebné informácie o programe a o tom, ako sa zapojiť nájdeš TU.

Zdroj: Kolégium Antona Neuwirtha