Dokedy: 3. máj 2018
Kde: Bratislava
Kedy: jún - august 2018

“Zaujímaš sa o prostredie verejnej správy a procesy tvorby verejných politík? Si zvedavá/ý, vieš klásť otázky a hľadať odpovede? Chceš, aby to tu fungovalo lepšie?”

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti hľadá záujemcov a záujemkyne o prácu spočívajúcu v komunikácii s predstaviteľmi a predstaviteľkami verejnej správy a zapojenými aktérmi za účelom získania informácií o procesoch tvorby verejných politík.

Náplň práce:

  • príprava a realizácia niekoľkých štruktúrovaných rozhovorov
  • spracovanie výstupov z rozhovorov v požadovanej štruktúre a forme

Požaduje sa VŠ vzdelanie I. stupňa , kultivované vystupovanie (písomné, ústne aj prezenčné), schopnosť kritického a analytického myslenia, schopnosť samostatne spracovávať rešerše, precíznosť a komunikatívnosť.

V prípade záujmu o ponúkanú pracovnú pozíciu je potrebné prihlásiť sa najneskôr do 3. mája 2018, všetky potrebné informácie o tom akým spôsobom a o samotnej pracovnej ponuke nájdeš TU.

Zdroj: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti