Dokedy: 30. jún 2017
Kde: Bratislava
Kedy: nástup - 1. august 2017

Rada mládeže Slovenska (RmS) je platforma mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú práci s mládežou. Sme občianske združenie, ktoré zastupuje záujmy svojich členov a mladých ľudí voči štátnym orgánom a ďalším politickým aktérom.

Ide o pracovnú zmluvu na plný uväzok.

Tvoje hlavné úlohy:

 • spoluvytvárať a koordinovať politickú agendu RmS
 • riadiť projekty zamerané na politickú participáciu mládeže
 • komunikovať s partnerskými organizáciami v neziskovom sektore a networkovať
 • sledovať legislatívny proces a aktívne doň vstupovať
 • pripravovať stanoviská a analýzy k aktuálnym témam v oblasti mládežníckej politiky a vzdelávania
 • zastupovať RmS v rôznych domácich i zahraničných komisiách a výboroch
 • pripravovať grantové žiadosti

 

Čo od Teba očakávame:

 • výborné komunikačné a vyjednávacie zručnosti
 • vynikajúci písomný prejav
 • schopnosť reprezentovať nás pred domácimi aj zahraničnými partnermi
 • dobré manažérske zručnosti a time-management
 • schopnosť orientovať sa v prostredí mimovládnych organizácií a vo verejnom sektore (skúsenosti s prácou v mládežníckom sektore sú výhodou)

 

 

Ako sa prihlásiť:

Pošli svoj životopis v slovenskom jazyku, motivačný list v anglickom jazyku a ukážku vlastného textu v slovenskom jazyku do 30. júna 2017 na adresu praca@mladez.sk. Vybraných záujemcov pozveme na pohovor. Preferovaný termín nástupu je 1. august 2017.

 

Pri prihlásení uveďte nasledujúci súhlas:

“V súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov obsiahnutých v zasielanom životopise spoločnosťou Rada mládeže Slovenska, Pražská 11, Bratislava, IČO: 00 683 779 v jej personálnej databáze za účelom evidencie záujemcov o zamestnanie a výberu zamestnanca na ponúkanú pracovnú pozíciu, a to po dobu 6 mesiacov. Svoj súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať.”