Dokedy: 25. júl 2017
Kde: Slovensko
Kedy: 2017 - 2018

V Rade mládeže Slovenska hľadáme troch mládežníckych ambasádorov, ktorých úlohou bude reprezentovať našu krajinu na Konferenciách mládeže EÚ. Nie si to náhodou práve ty?

Vybraní ľudia vycestujú na minimálne tri zahraničné konferencie, na ktorých budú reprezentovať mladých ľudí Slovenska a ktoré sa budú konať v:

  • Estónsku – jeseň 2017
  • Bulharsku – jar 2018
  • Rakúsku – jeseň 2018

Ide o vynikajúcu príležitosť, ako v priamom kontakte so zástupcami Európskej komisie či Európskeho parlamentu ovplyvniť mládežnícku politiku na európskej úrovni. Ďalšou výhodou je možnosť získať kontakty a aj vďaka ním sa ďalej profesionálne rozvíjať. Okrem medzinárodných aktivít dostaneš ako mládežnícky ambasádor príležitosť zorganizovať vlastný projekt, finančne podporený Radou mládeže Slovenska. V rámci projektu by si mal konzultovať so svojimi rovesníkmi o tom, ako vidia budúcnosť mladých ľudí v Európe (môže ísť o besedu so spolužiakmi, prednášku, premietanie, atď…). To všetko v rámci Štruktúrovaného dialógu s mládežou.

Pozícia mládežníckeho ambasádora je dobrovoľnícka. Náklady spojené s účasťou na konferenciách a s ďalšími aktivitami však budú plne hradené. 

Životopis v slovenčine spolu s motivačným listom v angličtine pošli najneskôr do 25. júla 2017 na petrikovicova@mladez.sk.