Dokedy: 25. október 2019
Kde: Bratislava
Kedy: nástup - ihneď

Hľadáme novú posilu do nášho pracovného tímu!

Tvoje hlavné úlohy:

 • spoluvytvárať a koordinovať verejnú politiku v oblasti mládeže a práce s mládežou
 • podieľať sa na implementácii projektov zameraných na participáciu mládeže
 • komunikovať s partnerskými organizáciami v neziskovom sektore a networkovať
 • vytvárať podklady pre pozície RmS v odborných a politických otázkach
 • pripravovať stanoviská a analýzy k aktuálnym témam v oblasti mládežníckej politiky a vzdelávania
 • analyzovať dáta podieľať sa na výskumoch, ktoré RmS realizuje
 • pripravovať grantové žiadosti

Čo od Teba očakávame:

 • vzdelanie alebo skúsenosti na úrovni absolventa vysokej školy
 • prax v analytickej oblasti alebo v oblasti vzdelávania a práce s mládežou výhodou
 • analytické schopnosti a prácu s dátami
 • schopnosť rýchlo sa zorientovať v množstve informácií, definovať podstatné fakty a informácie
 • výborné komunikačné zručnosti a vynikajúci písomný prejav
 • schopnosť pracovať samostatne a prichádzať s vlastnými nápadmi
 • schopnosť orientovať sa v prostredí mimovládnych organizácií a vo verejnom sektore

Ide o pracovnú zmluvu na plný úväzok s flexibilným pracovným časom a s odmenou 1125 – 1200 € brutto (podľa seniority uchádzača), prípadne sa vieme dohodnúť podľa časových možností uchádzača aj na kratšom pracovnom čase

Ako sa prihlásiť:
Pošli svoj životopis v slovenskom jazyku, motivačný list v anglickom jazyku a ukážku vlastného textu v slovenskom jazyku najneskôr do 25. októbra 2019 na adresu batkova@mladez.sk. Vybraných záujemcov pozveme na pohovor. Preferovaný termín nástupu je ideálne čo najskôr, najneskôr 15. november 2019.

Ochrana osobných údajov:
Osobné údaje poskytnuté záujemcom o účasť vo výberovom konaní budú spracované len na účel realizácie výberového konania na základe oprávneného záujmu Rady mládeže Slovenska a po skončení výberového konania budú nenávratne zlikvidované bez možnosti ďalšieho prístupu či spracúvania Radou mládeže Slovenska. Osobné údaje poskytnuté záujemcom o účasť vo výberovom konaní nebudú poskytované žiadnym tretím osobám a budú spracúvané podľa pravidiel uverejnených Radou mládeže Slovenska -viac info TU.