Kde: Bratislava
Kedy: august - september 2016
Dokedy: 19.06.2016

V nadácii Pontis potrebujú obsadiť pracovnú pozíciu koordinátorky/koordinátora pre filantropiu.

Tvojou náplňou bude:

  • aktívna komunikácia s firmami alebo veľkými donormi
  • rozvoj a koordinácia nových projektov po dohode s partnermi
  • komunikácia so žiadateľmi a príjemcami, organizačné zmluvné a administratívne zabezpečenie grantov
  • organizácia súvisiacich aktivít, podujatí
  • administrácia pomoci, hodnotenie projektov, zmluvy, vyúčtovania, reporty

Ide o pracovný pomer na plný pracovný úväzok , predpokladaný termín ukončenia výberového konania je 30.jún 2016.

V prípade záujmu si podrobne preštuduj požiadavky na uchádzača, nachádzajúce sa v tomto odkaze a potrebné podklady zašli do 19. júna 2016 na  pavel.hrica@nadaciapontis.sk. Ako predmet e-mailu uveď Koordinátor pre filantropiu.

Zdroj: Nadácia Pontis