Štipendijný program Nadácie SPP pre ambicióznych študentov/tky, ktorým ide o kvalitné vzdelanie. Umožňuje im absolvovať časť štúdia v zahraničí.

V rámci programu je možné získať štipendium na zahraničný študijný pobyt, výskumný pobyt či stáž v rámci Európy.

Podpora je určená študentom/kám práva, ekonómie, IT, techniky, prírodných vied a medicíny s trvalým pobytom na Slovensku.

Podmienkou je predstavenie projektu vedeckého, odborného alebo praktického charakteru, ktorému sa študent/ka plánuje venovať.

Svoju žiadosť podáte online formulárom do 27. apríla 2015.

Viac info na nadaciaspp.sk.