Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje už 17. ročník grantového programu Hodina deťom, ktorý je určený na podporu jedinečných a užitočných projektov pre deti a mladých ľudí na Slovensku.

Finančné prostriedky, vyzbierané do 31. mája, rozdelí medzi projekty v týchto oblastiach:

  • Dieťa a jeho radosti – preventívne projekty zamerané na rozvoj vzťahov, úcty k sebe aj iným, na rozvoj tvorivosti a aktivity detí, na motiváciu detí a mladých ľudí k práci na svojom rozvoji aj k práci v prospech iných.
  • Dieťa a jeho starosti – intervenčné projekty zamerané na riešenie problémov detí, keď zlyháva ich rodina, keď nie sú rešpektované, nie sú dostatočne pripravené na ťažké životné situácie, v ktorých sa ocitnú.
  • Dieťa a jeho škola – projekty zamerané na školské prostredie, na vzdelávanie a rozvoj životných zručností detí aj učiteľov, na finančnú gramotnosť, inovácie vo vzdelávaní aj na vysoko efektívne učenie.
  • Dieťa a jeho komunita – projekty zamerané na budovanie bezpečného prostredia pre deti, podporu vzájomnej spolupráce organizácii pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi, a tiež na podporu spolupráce so samosprávami, na výmenu skúseností a rozvoj pracovníkov.

O grant je možné požiadať prostredníctvom online aplikácie.

Podrobné informácie na nds.sk.