Kde: Banská Štiavnica
Kedy: 12.-14. august 2016
Dokedy: 08.08.2016

Lektor Marek Kundlák: „Hudobný workshop je zábavnou tvorivou dielňou pre deti od 8 do 12 rokov, v ktorej sa zahráme na majstrov zvuku. Netreba sa zľaknúť – nebudeme sa rýpať v mašinkách, ani nosiť tie obrovské slúchadlá. Pôjdeme na to inak. Pozrieme si kratučkú rozprávku o osamelom modrom mimozemšťanovi, ktorý si nájde nového priateľa, a spoločne vymyslíme, ako rozprávku ozvučíme.”

Pre deti vo veku od 8-12 rokov je určený detský hudobný workshop festivalu 4 Živly, na ktorom sa možeš naučiť ozvučiť krátkometrážny film, vyvrcholením worskopu bude verejné vystúpenie.

Prihlásiť sa môžeš najneskôr do 8. augusta 2016 na adrese monika.lostakova@gmail.com.

Ďaľšou akciou pre deti je otvorená tvorivá dielňa Deti a svet, je prístupná širokej verejnosti. Po projekcii filmu Chlapec a svet (sobota 13. 8. 2016) sa bude konať pod vedením oceňovanej animátorky Joanny Kožuch. Chlapec z filmu odchádza zo svojho domu za otcom, ktorý si bol nútený nájsť prácu. Postupne objavuje nevšednosť sveta a spoznáva nové, doteraz neznáme oblasti… V rámci tvorivej dielne si každé dieťa pokúsi predstaviť, že práve ono vchádza do neznámeho sveta. Aký to bude svet? Aké mestá a miesta by si chcel navštíviť alebo opačne? Komu a čomu by si sa najradšej vyhol? Každé dieťa si skúsi tento svet nielen predstaviť, ale aj nakresliť a vytvoriť tak svoju vlastnú knihu.

Festival sa skutoční v Banskej Štiavnici v termíne od 12.-14.  augusta 2016.

Podrobnejšie info o akciách pre deti je tu.