Dokedy: čím skôr
Kde: Paneurópska vysoká škola, Bratislava
Kedy: 20. október 2016

Mladiinfo Slovensko v spolupráci s Pomoc človeku, o.z. a Paneurópskou vysokou školou, organizujú vo štvrtok 20. októbra 2016 pod záštitou europoslankyne Jany ŽitňanskejInfo dopoludnie na tému osoby so zdravotným postihnutím a znevýhodnené skupiny.”

Na podujatí sa spolu stretnú odborní sociálni pracovníci (práca s ľuďmi so zdravotným a mentálnym znevýhodnením, s nezamestnanými, s ľuďmi bez domova, s deťmi a s mládežou a s ďalšími marginalizovanými skupinami), ľudia so znevýhodnením a študenti so záujmom o tému.

Cieľom podujatia je najmä vytvoriť priestor na sieťovanie, prezentovanie súčasných výziev a zdieľanie skúseností nie len medzi sociálnymi pracovníkmi, ale aj medzi ľuďmi so znevýhodnením a študentmi. 

Podujatie sa uskutoční v Átriu Paneurópskej vysokej školy na Tomášikovej 20 v Bratislave (mapa), zaregistrovať sa môžeš tu.

Zdroj: Mladiinfo Slovensko