Neziskovky môžu získať grant na projekty integrácie rómskej menšiny. Podporené budú tie, ktorých prioritou budú voľby, potieranie diskriminácie, transparentnosť verejných výdavkov na integráciu Rómov, práva rómskych žien, práva Rómov na adekvátne ubytovanie, zamestnanosť a vytváranie príjmov pre Rómov a práva migrantov.

Žiadatelia sú povinní hradiť 10% celkového rozpočtu. Celková suma v grantovej výzve, ktorá bude rozdelené medzi jednotlivé projekty, je 2 000 000$. Prečítaj si viac info.