Dokedy: 24. apríl 2017
Kde: Kostol Klarisiek, Bratislava
Kedy: 29. apríl 2017

Konflikty sú jadrom každého kreatívneho konania. Ak je však zvolenou odpoveďou na konflikt násilie, nádej na pozitívny zvrat je obmedzený. Pri The Exchange ide o participatívny projekt, v ktorom môžu účastníci reflektovať individuálne a globálne mechanizmy násilia.

Workshop “The Exchange pozýva k účasti na novej forme „verejného výskumu“ a k zamysleniu sa nad otázkou: „Ako ovplyvňujeme my ako jednotlivci hladinu násilia na svete?“ Účastníci budú spoločne hľadať odpovede, pričom sa okrem jazyka prostriedkom komunikácie stáne telo a jednoduchý pohyb.

Autorka projektu Dana Caspersen je inovátorkou tanečného umenia, špecialistkou na konflikty a autorkou knihy Changing the Conversation: The 17 Principles of Confl ict Resolution (Penguin, 2015). V tvorbe sa zameriava na posilnenie úlohy jednotlivca a inštitúcií na dosiahnutie pozitívnej zmeny v deštrukčných systémoch.

Workshop sa uskutoční dňa 29. apríla 2017 v Kostole Klarisiek v Bratislave v slovenskom a anglickom jazyku. Vstup je voľný, tanečné vzdelanie a skúsenosti nie sú potrebné.

V prípade záujmu o účasť na podujatí napíš najneskôr do 24. apríla 2017 na Zuzana.Beniacova@goethe.org.

Zdroj: Goetheho inštitút