Dokedy: čím skôr
Kde: Slatinka pri Zvolene
Kedy: 4. - 6. november 2016

Združenie Slatinka vzniklo ako reakcia občanov na znovuobnovenie projektu kontroverzného vodného diela Slatinka. Jeho činnosť je zameraná najmä na ochranu životného prostredia a prírodných hodnôt, environmentálne vzdelávanie a výchovu (predovšetkým detí a mladých ľudí) a zvyšovanie účasti verejnosti na rozhodovaní o projektoch a dokumentoch s vplyvom na životné prostredie.

Tento rok máš jednu z posledných príležitostí zúčastniť sa  ekologického táboraJablone v Slatinke“, organizovaného združením. Uskutoční sa v termíne 4. – 6. novembra 2016 v Slatinke pri Zvolene.

Dobrovoľníci budú okrem iného pomáhať s výsadbou jabloní a vyčistením okolia ovocných stromov. V prípade nepriaznivého počasia (dlhodobý dážď) sa budú podieľať na práci v miestnej knižnici.

Ubytovanie je zabezpečené vo Zvolenskej Slatinke, v miestnej škole Eco Center.

Podrobnejšie informácie a prihlášku nájdeš tu.

Zdroj: INEX Slovakia