Uzávierka: 14. marec 2017
Maximálna výška grantu: 1 000 eur

Grantový program Dôvera je zameraný na podporu projektov, ktoré majú súvis so zdravím, prevenciou rôznych ochorení, ale aj zdravým životným štýlom.

Cieľovými skupinami grantovej výzvy sú deti a mladí ľudia do 30 rokov a dospelí, ktorí sú pre život detí dôležití.

Hlavným cieľom výzvy je:

  • zútulniť prostredie zdravotníckych zariadení
  • podporiť aktivity, ktoré vedú k rozvoju spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti za účelom skvalitňovania a rozširovania doplnkovej starostlivosti;
  • podporiť aktivity zamerané na prevenciu chorôb, zdravý životný štýl a dôležitosť pohybu

Projekty sa prihlasujú prostredníctvom online formuláru, najneskôr do 14. marca 2017.

Všetky potrebné informácie sú tu.

Zdroj: Nadácia pre deti Slovenska