Kde: Košice
Kedy: čím skôr
Dokedy: 18.04.2016

V Karpatskej nadácii hľadajú nového člena tímu

Preto v prípade ak spĺňaš podmienky :

  • si tímový hráč, nebojíš sa práce, výziev a si ochotný sa zdokonaľovať, vzdelávať a napredovať
  • si dobrý parťák pripravený dávať a brať, učiť sa nové veci a prispievať vlastnými nápadmi a kreativitou
  • si usilovný pracovník so zmyslom pre zodpovednosť, termíny a kvalitný výsledok
  • si zručný v práci so základnými nástrojmi ako MS Office
  • máš komunikačnú úroveň angličtiny
  • rád pracuješ s ľuďmi a pre ľudí, máš rád východné Slovensko a veríš, že je to dobré miesto pre život
  • dokážeš sa  stotožniť s hodnotami a princípmi Karpatskej nadácie

Tvojou náplňou bude :

  • Implementácia dvoch cezhraničných/medzinárodných projektov zameraných na prácu s mladými ľuďmi, neziskovými organizáciami a miestnymi samosprávami a transfer slovenských skúseností vrátane koordinácie členov tímu, prípravy hodnotiacich správ pre donora
  • Spolupráca na príprave nových projektových návrhov v oblastiach, v ktorých nadácia pracuje a poskytuje pomoc regiónu východného Slovenska.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 30. apríla 2016.

V rámci tohto výberového konania sa hľadá kandidát na nahradenie existujúcej pracovnej pozície. Pozícia si vyžaduje skúsenosť s projektovým manažmentom a nie je vhodná pre absolventa. Vybraný/á kandidát/ka bude pracovať na základe mandátnej zmluvy.

Preto v prípade záujmu čím skôr, nanajvýš však do do 18. apríla 2016 napíš na adresu: lea.sabolova@karpatskanadacia.sk

Podrobnejšie info o ponuke nájdeš na webovej stránke Karpatskej nadácie .