Komu je program určený?
Všetkým, ktorí sa chcú realizovať v rámci Starého mesta Bratislavy a spraviť niečo pre obyvateľov tejto mestskej časti.

Kto môže o grant žiadať?
Občianske združenia, nadácie a iné neziskové organizácie ako aj neformálne skupiny (aspoň traja členovia).

Čo podporujeme?
Hlavne materiálne zabezpečenie nápadov, ale aj cestovné náklady, prenájom vecí súvisiacich s podporenými akciami.

Čo nepodporujeme?

Mzdy, honoráre.

Viac info