Uzávierka: 30. september 2016
Maximálna výška grantu: 3000 eur

Nadácia VÚB v spolupráci s Impact HUB vyhlasuje grantovú schému Komunitné granty, v ktorej sa o konečných víťazoch rozhodne vo verejnom hlasovaní.

Grantový program je určený pre ľudí, ktorí majú odvahu a odhodlanie realizovať konkrétny projekt s dlhodobou víziou vo svojej komunite – vlastnými silami, spoločne s priateľmi či susedmi.

Podporené budú projekty zmysluplné, viditeľnétrvalo udržateľné, ktoré prinesú osoh alebo významnú zmenu v živote komunít.

O grant je nutné žiadať protredníctvom elektronického formuláru.

Podrobnejšie info o grantovej výzve je tu.