Dokedy: čím skôr
Kde: Impact Hub, Pálffyho palác, Bratislava
Kedy: 7.- 9. december 2016

“Ľudské práva sú dnes skloňované vo všetkých pádoch. Zároveň však sledujeme nárast extrémizmu, radikalizmu a šírenia nenávisti.”

Nadácia otvorenej spoločnosti organizuje pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv konferenciu Connected. Záštitu nad podujatím prevzala Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová. 

Zameria sa na oblasť ľudských práv v médiách, v školách a vo verejných politikách. Pozvánku na podujatie prijali viacerí svetovo uznávaní odborníci, ktorí na svojich prednáškach predstavia príklady z praxe vo svojich krajinách. Podujatie poskytne priestor na sieťovanie jednotlivcov a organizácií a poslúži aj ako platforma na výmenu praktických skúseností.

Konferencia sa uskutoční v termíne 7. decembra 2016 v Impact Hube 8.- 9. decembra 2016 v Pálffyho paláci.

Program, zoznam zúčastnených rečníkov a všetky potrebné informácie si môžeš pozrieť tu.

Zdroj: Nadácia otvorenej spoločnosti