Dokedy: 25. február 2020
Kde: Zvolen
Kedy: 9. - 10. marec 2020

Konferencia sa bude venovať otázkam, ako zlepšiť kvalitu života detí a mladých ľudí na úrovni miestnej samosprávy, ako naplniť ich potreby a zapojiť ich do komunitného života a spolurozhodovania v obci a meste.

prezentačnej časti budú predstavené výsledky mapovania potrieb detí a mladých ľudí na Slovensku a analýza verejnej politiky v tejto oblasti. Predstavia sa hostia zo Slovenska aj zo zahraničia.

Vo workshopovej časti sa bude venovať tomu, akým aktuálnym príležitostiam a výzvam v oblasti detí a mládeže  miestne samosprávy čelia, a ako s nimi pracovať. Konferencia taktiež poskytne priestor na networking ľudí, samospráv a organizácií, ktorí v danej oblasti pracujú alebo sa chcú viac angažovať.

Konferencia sa uskutoční  v termíne   9. – 10. marec 2020 vo Zvolene, v prípade záujmu o účasť je nutná registrácia a to najneskôr do 25. februára 2020.

Podrobnosti sú TU, alebo vo FB evente.

Zdroj: Nadácia pre deti Slovenska