Kde: Nové Dilí, India
Kedy: 19.-20. september 2016
Dokedy: čím skôr

Na septembrovú konferenciu UNESCO International Conference on the Prevention of Violent Extremism through Education sa hľadá 50 mladých a dynamických ľudí z celého sveta, ktorí majú záujem zúčastniť sa na budovaní trvalo udržateľného, priateľskejšieho sveta, v ktorom nemajú miesto prejavy extrémizmu.

Účasťou na konferencii dostaneš jedinečnú možnosť participovať spolu s medzinárodným tímom expertov na vytváraní novej stratégie “Predchádzanie násilnému extrémizmu prostredníctvom vzdelávania”.

Preto ak máš 25-35 rokov, si angažovaný v problematike, či už ako učiteľ, lektor, kouč, člen mimovládnej oranizácie, dokumentarista, novinár, výskumná, politická alebo akákoľvek iná kapacita a máš pre účastníkov pripravené akékoľvek zaujímavé iniciatívy v danej oblasti, neváhaj a zúčastni sa.

Konferencia sa uskutoční v termíne 19.-20. septembra v Novom Dilí v Indii.

Online prihlasovací formulár a podrobnejšie info je tu.