Dokedy: 4. jún 2018
Kde: Bratislava
Kedy: 15. jún 2018

Vzdelávací program “Roots & Shoots Slovakia” má za sebou už takmer dva školské roky. Desiatim školám, ktoré sa do neho naprieč Slovenskom zapojili sa podarilo oživiť miestne komunity.

Žiacke tímy, pod vedením učiteľov, dokázali vďaka jasnej vízii a vytrvalému úsiliu spojiť svoju školu s miestnymi obyvateľmi, samosprávou, rôznymi inštitúciami, firmami a „upliesť spolu“ riešenia malých, ale významných lokálnych problémov. Vznikla tak pestrá paleta projektov, ktoré sa predstavia na prvej Žiackej konferencii “Roots Shoots Slovakia”.

Cieľom konferencie je vzájomná prezentácia žiackych komunitných projektov a výmena skúseností vo forme „peer to peer“, alebo „žiaci žiakom“. Jej súčasťou bude aj slávnostné odovzdávanie certifikátov.

Podujatie je určené pre žiakov, pedagógov a všetkých sympatizantov programu. Zúčastnia sa ho aj významné osobnosti, aktívne v oblasti občianstva a participácie na veciach verejných.

Uskutoční sa 15. júna 2018 v Bratislave, Záujemcovia o účasť sa môžu zaregistrovať prostredníctvom nasledovnej prihlášky, deadline pre prihlasovanie sa je 4. jún 2018.

Zdroj: Green Foundation