Kde: Teplička nad Váhom, Žilina
Kedy: leto 2016
Dokedy: čím skôr

V Nadácii Kia Motors Slovensko potrebujú obsadiť pracovnú pozíciu koordinátorky/koordinátora projektov. Ide o pracovný pomer na plný pracovný úväzok.

Náplňou práce bude:

  • tvorba a realizácia dlhodobej stratégie nadácie
  • rozvoj aktivít v oblasti filantropie a dobrovoľníctva
  • spolupráca s neziskovými organizáciami a subjektmi podieľajúcimi sa
    na filantropických projektoch
  • propagácia aktivít nadácie
  • plánovanie a správa rozpočtu
  • plánovanie rozpočtu, sledovanie čerpania z rozpočtu, príprava účtovných dokladov

Preto ak máš vysokoškolské vzdelanie I. alebo II.stupňa, aktívnu angličtinu, ovládaš prácu s PC, máš vodičský preukaz typu B, máš znalosť prostredia neziskového sektora
a oblasti zodpovedného podnikania, komunikačné a prezentačné zručnosti a prax minimálne 3 roky podrobnosti o pracovnej ponuke si prečítaj v odkaze.

Zdroj: Profesia