Úrad vlády SR vyhlásil dodatočnú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín 2015 pre nasledujúce podprogramy:

1. Zachovanie, vyjadrenie, ochrana a rozvoj identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín

2. Výchova a vzdelávanie k právam národnostných menšín

3. Interetnický a interkultúrny dialóg a porozumenie medzi národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými skupinami

Výzva je určená pre národnostné menšiny, ktoré nevyčerpali svoj pridelený objem financií pre rok 2015. Medzi nimi sú česká, moravská a rómska národnostná menšina.

Najnižšia výška dotácie je 500 eur, zatiaľ čo maximálna je 30 000 eur. Miera spolufinancovania žiadateľa je najmenej 5% z celkového rozpočtu projektu žiadosti.

Podmienkou uzavretia zmluvy so žiadateľom je účasť na seminári Zvyšovanie právneho vedomia v oblasti verejného obstarávania a prevencie korupcie. O termíne a mieste seminára bude žiadateľ písomne informovaný.

Vzor formulára žiadosti nájdete TU.

Viac info na narodnostnemensiny.gov.sk.