Bratislavský samosprávny kraj vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry pre tieto oblasti:

1. Podpora ochrany a prezentácie kultúrneho dedičstva
2. Podpora ľudovej a neprofesionálnej kultúry
3. Podpora pamäťových aktivít a činností
4. Podpora divadla a tanca
5. Podpora audiovizuálneho umenia
6. Podpora literatúry
7. Podpora výtvarného umenia
8. Podpora hudobného umenia
9. Podpora medziodborových umeleckých aktivít

Pri výbere projektov sa zohľadňuje napríklad aj ich jedinečnosť, umelecký prínos, myšlienková prepracovanosť, či schopnosť realizácie.

Rada BSK vyčlení 20% z celkovej výšky prostriedkov na dotácie do 2 500 eur. Žiadateľ je povinný spolufinancovať projekt do výšky 10% z požadovanej sumy, z čoho polovica má byť vo forme finančného plnenia.

Žiadosť je potrebné predložiť písomne a to počas úradných hodín do podateľne Úradu Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej č. 16 v Bratislave alebo ju poslať na túto adresu poštou.

Projekt by mal byť realizovaný do konca tohto kalendárneho roka.

Viac info na region-bsk.sk alebo na adrese dotaciekultura@region-bsk.sk.