V rámci výzvy Creative Encounters: Cultural Partnerships between Asia and Europe možno získať podporu na umelecké spolupráce, výmeny a dialóg. Vzájomnú výmenu európskej a ázijskej kultúry podporí grantom pre minimálne dve organizácie zapojené do mobility umelcov a kultúrnych profesionálov, kreatívnych spoluprác a prehĺbovania vzájomného porozumenia.

Grant je určený na akúkoľvek umeleckú disciplínu, hradí však len časť nákladov. Bližšie informácie nájdeš vo výzve.