Dokedy: 26. apríl 2019
Kde: Malatíny (Liptov)
Kedy: 3. - 5. máj 2019

Kurz – “Strážca majáku 2019” vychádza zo súčasnej praxe v práci s mládežou, využívajúc súčasné prístupy supervízie a koučingu. Je zameraný na rozvoj osobnostných a komunikačných zručností tak, aby podporovatelia vedeli poskytovať potrebnú podporu adresnejšie.

Kurz je určený aktívnym dobrovoľníkom, pracovníkom s mládežou, vedúcich mládeží, dorastov, besiedok, klubov a podobne. Účastníci by mali mať:

  • motiváciu stať sa podporovateľom a akýmsi pevným bodom pre dobrovoľných pracovníkov v stredne náročných pozíciách
  • čas potrebný na vzdelávanie a následne pre samotnú činnosť, nakoľko kurz pozostáva z dvoch víkendov a praxe medzi nimi

Podujatie sa uskutoční počas dvoch víkendov. V rámci prvého – májového čaká účastníkov učenie, tréning a reflektovanie základov podporného rozhovoru/stretnutia od jeho prípravy, otvorenia, priebehu až po ukončenie (cyklický model pomáhajúceho rozhovoru). Zamerajú sa na umenie pýtať sa užitočným a podporným spôsobom. Oboznámia sa aj so svetom supervízie a koučingu.

Prvá časť podujatia sa uskutoční v termíne 3. – 5. máj 2019 v Malatínoch na Liptove. V prípade záujmu o účasť je nutná registrácia a to najneskôr do 26. apríla 2019.

Všetky potrebné informácie nájdeš TU.

Zdroj: YMCA na Slovensku

 

.