Nadácia Tatra banky otvorila grantový program, ktorého cieľom je skvalitniť vzdelávacie procesy na vysokých školách prostredníctvom nových moderných poznatkov a informácií z prostredia domácej či zahraničnej vedy.

Projekty musia spĺňať kritérium inovatívnosti a zároveň jedno z ďalších kritérií, a to medzinárodná spolupráca, prepojenie na prax alebo udržateľnosť zmien.

O podporu môžu žiadať projektové tímy zo všetkých VŠ, ktoré môžu byť zložené z pedagógov, vedeckých pracovníkov alebo externých spolupracovníkov a študentov.

Projekty je potrebné prihlásiť prostredníctvom online formulára.

Podrobné informácie o programe a jeho kritériách TU.