Uzávierka: 20. október 2016
Maximálna výška grantu: 5000 eur

Cieľom Grantového programu Kvalita vzdelávania nadácie Tatrabanky je finančne prispieť ku skvalitneniu výučby konkrétneho študijného programu, predmetu, témy alebo oblasti vzdelávania tak, aby sa vyučovanie obohatilo o nové moderné poznatky a informácie z prostredia domácej či zahraničnej vedy.

Prihlásené projekty musia spĺňať základné kritérium, ktorým je inovatívnosť. Podporené budú projekty, ktoré majú potenciál priniesť do vyučovania nové poznatky, metódy a prístupy.

Doplňujúce kritériá projektu:

  • medzinárodná spolupráca
  • prepojenie na prax
  • udržateľnosť zmien

Projekty je nutné prihlásiť prostredníctvom online formuláru, najneskôr do 20. októbra 2016.

Podrobnejšie informácie o programe si prečítaj tu, detailnejšie o kritériách v tomto odkaze.