Grantový program Nadácie Tatra banky podporí vysokoškolské projekty, ktoré do vyučovania prinášajú nové poznatky, metódy a prístupy. Ďalšími kritériami okrem inovtaívnosti sú medzinárodná spolupráca, prepojenie na prax a udržateľnosť zmien. Projektové tímy, ktoré o grant požidajú, môžu byť zložené z pedagógov, vedeckých pracovníkov školy, alebo externých spolupracovníkov a študentov. Projekty musia byť realizované od 15. januára 2014 do 30. novembra 2014.

Na webstránke nadácie nájdeš celú grantovú výzvu s podrobnými podmienkami.